Företaget

Sjökumla lantbruk ligger 5 km söder om Motala och består av gårdarna Sjökumla herrgård och Östervarv. På Sjökumla bedrivs spannmålsodling, det är också runt Sjökumla som vi har våra fina naturbeten.

Även på Östervarv bedrivs spannmålsodling och där finns också torkanläggningen från Tornum, en PC-styrd anläggning som underlättar skördearbetet enormt.

Vi samarbetar med flera av våra grannar, det ger billigare maskinkostnader och trevligare fikastunder!

Augusti och skördetid

Rosa ensilagebalar - för kampen mot bröstcancer!

Vårt lunchrum: Det blir många och långa fikaraster...

Betessläpp: Våra dikor med kalvar


Blandade maskinbilder

Maskinhall

En ny maskinhall har byggts i Östervarv:

Tornum

En ny spannmålsanläggning byggdes 2009, den har ökat kapaciteten under skörd:

Tillbaka

© SJÖKUMLA LANTBRUK | Adress: Sjökumla Herrgård, 591 92 Motala | Telefon: 070-55 55 173