Företaget

Sjökumla lantbruk ligger 5 km söder om Motala och består av gårdarna Sjökumla herrgård och Östervarv. På Sjökumla bedrivs köttproduktion och spannmålsodling, det är också runt Sjökumla som vi har våra fina naturbeten. Köttproduktionen består i huvudsak av dikor och deras kalvar.

På Östervarv bedrivs spannmålsodling. Där finns också torkanläggningen från Tornum, en PC-styrd anläggning som underlättar skördearbetet enormt.

Vi samarbetar med flera av våra grannar, det ger billigare maskinkostnader och trevligare fikastunder!

Augusti och skördetid

Rosa ensilagebalar - för kampen mot bröstcancer!

Vårt lunchrum: Det blir många och långa fikaraster...

Betessläpp: Våra dikor med kalvar


Blandade maskinbilder

Maskinhall

En ny maskinhall har byggts i Östervarv:

Tornum

En ny spannmålsanläggning byggdes 2009, den har ökat kapaciteten under skörd:

Tillbaka

© SJÖKUMLA LANTBRUK | Adress: Sjökumla Herrgård, 591 92 Motala | Telefon: 070-55 55 173